Non-Verbale Communicatie


“The most important thing in communication is hearing what ISN’T said” – Peter Drucker

In deze tijd waarin transparantie en authenticiteit belangrijke eigenschappen en waarden zijn, laten mensen nog steeds niet altijd alles van zichzelf en/of hun achterliggende beweegredenen zien.

Gelukkig kan je door het lezen van non-verbale communicatie deze beweegredenen en gedachtegangen achterhalen bij de mensen met wie je communiceert. Het lezen van non-verbale communicatie omvat niet alleen het geheel van gezichtsuitdrukkingen, oogcontact, intonatie, gebaren,… maar ook realiseren waar afstand wordt gehouden, welke plaats iemand inneemt in een ruimte, hoeveel tijd je ergens voor uittrekt.

“Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig”

Vanuit de principes van non-verbale communicatie gaan we jou leren om de juiste vragen te stellen, nauwkeurig te observeren en snel te ageren. Zo kan je richting geven aan een gesprek en achterliggende bedenkingen vroegtijdig inschatten.

“Hoe gaan we dit doen?”

Door het aanleren van de technieken van non-verbale communicatie kunnen antwoorden geboden worden op de volgende vragen:

  • Hoe kan je de boodschap achter de boodschap achterhalen?
  • Op welke manier kan ik stemmingen, gedachten en gedrag analyseren en beïnvloeden?
  • Wat kan je leren van stereotypen?
  • Welke soorten vragen zijn er en wanneer moet ik deze toepassen?
  • Wat zijn slechte of te vermijden vragen?
  • Hoe zien typische micro expressies eruit en wat willen ze zeggen?
  • Wanneer ga je in de diepte en wanneer blijf je op de oppervlakte in een gesprek?
  • Hoe nemen verschillende types mensen informatie op?