DISC & Discovery


You  are  what  you  do,  not what you  say  you’ll  do” - Carl Gustav Jung

Als sales professional sta je constant in contact met mensen. Je moet dus een sterke ‘communicator’ zijn om al je relaties apart te onderhouden. Maar al deze relaties hebben verschillende behoeftes, noden en vooral waarden. Hoe ga je hier mee om zonder je eigen persoonlijkheid te verloochenen?

Dit kan je aan de hand van het DISC model waarbij mensen worden ingeschaald in 4 categorieën: Rood, Geel, Groen en Blauw. Elke van deze kleuren heeft zijn eigen karakteristieken. Zowel in verkoop als in team management kan je kennis van DISC gebruiken om tijdens je contacten te weten hoe met deze persoon om te gaan en welke do’s en don’ts deze persoon triggeren.

“Van iemand hoogte krijgen.”

Samen gaan we jouw profiel, maar ook die dat van je klanten in kaart brengen en zien hoe je deze info kan gebruiken om efficiënt en accuraat te handelen, afhankelijk van de combinatie van jouw kleur en je tegenpartij.

“Hoe gaan we dit doen?”

Door het aanleren van de principes van DISC kunnen we de antwoorden vinden op volgende vragen:

  • Hoe gaan kleuren om met andere gedragsstijlen, generaties en waarden?
  • Aan welke types en/of generaties verkopen de kleuren het best/minst?
  • Wat zijn de waarden, invloeden en ervaringen van de verschillende kleuren?
  • Hoe kan je welke kleur het best motiveren en inspireren?
  • Hoe communiceren kleuren het liefst?
  • Wat zijn de ‘likes’ en ‘dislikes’ van kleuren?